Jak zadtřídit vína VOC Mutěnice?

Přesné znění podmínek pro udělení VOC MUTĚNICE najdete v záložce Ke stažení. Zde je pouze zkrácený výpis z Podmínek a pravidel pro udělení označení VOC MUTĚNICE.

Výrobcem vín s označením VOC MUTĚNICE může být jen člen spolku VOC MUTĚNICE, z.s.

Výrobce vyrobí víno dle smyslových požadavků a dle podmínek a pravidel pro udělení VOC MUTĚNICE:

  • zejména – min. 22 st. NM / výnos nesmí nepřekročit 12 tun z ha / hrozny musí být sbírány ručně
  • min 12% obj

Na etiketě bude víno dle zbytkového cukru označeno takto:

  • Suché 0 – 4,0 g/l
  • Polosuché 4,1 – 12,0 g/l nebo až 18 g/l, jestliže celková kyselost je nejvýše o 10 g/l nižší než obsah zbytkového cukru.

Výrobce vína zajistí analytický rozbor z akreditované laboratoře.

Vína se přihlašují přes Portál farmáře.

Výrobce vína vyplní Žádost o přiznání označení VOC MUTĚNICE.

Výrobce kontaktuje osobu ze seznamu pověřených osob pro odběr vzorků.

Vzorky budou uschovány na Výzkumné stanici vinohradnické do doby před hodnocením komise.

Pověřená osoba oznámí výrobcům termín zatřídění vín.

Hodnocení vzorků provede Komise VOC MUTĚNICE z.s. pro hodnocení a zatřiďování vína.

Na základě výsledků hodnotitelské Komise rozhodne Představenstvo, v souladu s Jednacím řádem, zda toto víno lze uvést do oběhu jako víno s označením VOC MUTĚNICE. Rozhodnutí Představenstva nesmí být v rozporu s Komisí. Na každém rozhodnutí bude vyznačena právní moc.

Kopii pravomocného rozhodnutí o přiznání označení vína VOC MUTĚNICE zasílá Spolek ÚKZÚZ v elektronické podobě.

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejní na svých webových stránkách obchodní označení vína, evidenční číslo jakosti, šarži, zeměpisné údaje o původu vína, ročník vína a jeho výrobce.

Lahvování vín může být provedeno pouze u člena VOC MUTĚNICE z.s.

ZAVOLEJTE | NAPIŠTE
+420 728 572 625
info@mutenicevoc.cz
SLEDUJTE NÁS
VOC mutěnice z. s.
šlechtitelská 348
696 11 mutěnice
ič 06946691